پرسش و پاسخ  

سوال :

سلام.ازوقتی که برای مامیگذارید ممنونم.ایا بیماری ریه حساس بطورکامل قابل درمان است وباید داروها را تااخرعمرمصرف کرد.وورزش نقشی دربهبودی ان دارد.شما چه دارویی راپیشنهاد میکنید.پسر22ساله.وشغل کشاورز ازروستا.

پاسخ :

بله قابل درمان با دارو و اجتناب از عامل ایجاد کننده آن می باشد